CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY.JPG

 


 

 

REKOMENDACJA Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

 


 

 

DYPLOM ukończenia Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej