O mnieKamil Tarnawski
 – certyfikowany psychoterapeuta, absolwent socjologii o specjalności praca socjalna Uniwersytetu Jagiellońskiego, europejskiej pracy socjalnej Uniwersytetu w Portsmouth (Wielka Brytania), pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową Akademii Ignatianum, Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej (PIPI) oraz szkolenia certyfikacyjnego Profi prowadzonego w ramach Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej (PIPI). Uzyskał rekomendację oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) oraz Europejski Certyfikat Psychoterarapii nadany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP). Ukończył szkolenia zawodowe z zakresu: Diagnozy klinicznej DSM-IV TR, Integratywnej Psychoterapii Krótkoreminowej, Zaburzeń Lękowych, Integratywnej Systemowej Terapii Depresji, Psychoterapii Pacjentów z Zaburzeniami Jedzenia, Psychoterapii Par, Hipnozy (stopień podstawowy i zaawansowany), Psychosomatoterapii, Pracy z ciałem w psychoterapii Gestalt oraz roczny kurs dla psychoterapeutów „Metody pracy z ciałem”.


Doświadczenie zawodowe zdobywałem w organizacjach pozarządowych m.in. w Fundacji Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, Dziele Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera, Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (KraFOS). Staż kliniczny odbyłem w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (KIP). Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanych superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT).