ZespółKamil Tarnawski
 – certyfikowany psychoterapeuta, absolwent socjologii o specjalności praca socjalna Uniwersytetu Jagiellońskiego, europejskiej pracy socjalnej Uniwersytetu w Portsmouth (Wielka Brytania), pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową Akademii Ignatianum, Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej (PIPI) oraz szkolenia certyfikacyjnego Profi prowadzonego w ramach Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej (PIPI). Uzyskał rekomendację oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) oraz Europejski Certyfikat Psychoterarapii nadany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP). Ukończył szkolenia zawodowe z zakresu: Diagnozy klinicznej DSM-IV TR, Integratywnej Psychoterapii Krótkoreminowej, Zaburzeń Lękowych, Integratywnej Systemowej Terapii Depresji, Psychoterapii Pacjentów z Zaburzeniami Jedzenia, Psychoterapii Par, Hipnozy (stopień podstawowy i zaawansowany), Psychosomatoterapii, Pracy z ciałem w psychoterapii Gestalt oraz roczny kurs dla psychoterapeutów „Metody pracy z ciałem”.

Pracuję w podejściu integratywnym, co oznacza, że łączę osiągnięcia uznanych kierunków psychoterapii m.in. humanistycznej, body-work, ericksonowskiej, psychodynamicznej, kognitywnej.

Korzystam z dorobku różnych szkół po to, aby jak najlepiej dopasować formę pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego mojego pacjenta, wszystko zgodnie z wiedzą naukową na temat psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w organizacjach pozarządowych m.in. w Fundacji Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, Dziele Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera, Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (KraFOS). Staż kliniczny odbyłem w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (KIP). Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanych superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT).Joanna Tarnawska
– psycholożka i psychoterapeutka w procesie certyfikacji. Absolwentka psychologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 4 letni całościowy Kurs Psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych stażów m.in w Oddziale Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego.

Pracowała udzielając pomocy psychologicznej i psychoterapii w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego, Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helców oraz prowadząc terapię rodzinną w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka w Krakowie.

Obecnie pracuje w Gabinecie Psychoterapii Integratywnej Nest. Specjalizuje się w psychoterapii rodzinnej i par. Przyjmuje także dorosłych pacjentów indywidualnych.
Pracuje pod superwizją.